6 - 10 běžců v týmu
30 úseků trati
350 km na cestě
Základní fakta
 • Závodu se účastní týmy šesti až deseti závodníků.
 • Trať má 30 etap.
 • Na trati je v každý okamžik vždy pouze 1 běžící člen týmu.
 • Do první etapy startují účastníci ve vlnách vždy po několika týmech.
 • Zbytek týmu se přesouvá na místa předávek po veřejně přístupných komunikacích automobily.
 • Předávky probíhají v obcích, mimo zákazy vjezdu do CHKO pro motorová vozidla.
 • Více informací o závodu

Proč HORY BORY

Běžecká komunita v České Republice dnes čítá statisíce členů. Přestože je běh sportem jednotlivců,
i běžec je tvor společenský. V posledních letech roste poptávka po delších,
štafetových závodech pro vícečlenné týmy. 

Umožníme běžcům sdílet radost společně a zároveň jim ukážeme podzimní
půvab našich hor a lesů.
Krásu Beskyd, Javorníků, Bílých Karpat a Pálavy.

Registrační formulář

kontakt na kapitána
odeslat (před)registraci

Registrační proces

Fáze 1 – Předregistrace

28. 1. 2019 - 28.2.2019

 1. k ničemu vás nezavazuje
 2. zaručuje místo na startu
 3. je zdarma
 4. kapacita 50 týmů

Fáze 2 - Potvrzení registrace a platba startovného předregistrovaných

1. 3. - 15. 3.

Platbou startovného v tomto termínu je předregistrovaným týmům potvrzena registrace do závodu.

Fáze 3 - Registrace s platbou startovného do 14 dnů od registrace

16. 3. - 31. 8.

Kapacita závodu je nadále předmětem jednání, o jeho výsledku bude organizátor informovat na webové stránce závodu a facebooku.

V případě naplnění kapacity závodu budou registrace zastaveny.

Startovné

Startovné v jednotné výši 15 000 Kč na tým uhraďte převodem na bankovní účet číslo 2801499170 / 2010

Variabilní symbol = kód obdržený e-mailem po registraci.

Zpráva (poznámka) pro příjemce = název týmu.

Zaplacením startovného získáváte:

 • právo účastnit se závodu
 • pořadatelskou službu po celé délce trati
 • profesionální zdravotní dozor po celé délce trasy
 • toalety na místě předávek
 • možnost skromného noclehu v polovině trati
 • možnost použití sprchy v polovině trati
 • značení trati
 • přístup k mapovým souborům
 • soubory s popisem trati
 • evidenci výsledku
 • webovou prezentaci individuálních výsledku
 • webovou prezentaci týmových výsledku
 • startovní balíček obsahující:
  • startovní číslo
  • tričko s logem závodu
  • drobné dárky od partnerů

Partneři

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.