Trasa závodu - ročník 2024

Trasa závodu ročník 2024, bude vycházet z trasy ročníku 2023, případné změny budou postupně oznamovány a konečná trasa bude známá v první polovině srpna 2024.

Stáhněte si kompletní propozice k závodu a podklady pro jednotlivé etapy v PDF.

Propozice 2023 Mapa závodu

č.
etapa
délka (km)
stoupání (m)
klesání (m)
převýšení (m)
PDF
GPX
1.
Dolní Lomná
10,8
251
103
148
2.
Horní Lomná
13,6
371
420
-49
3.
Morávka
6,9
260
11
249
4.
Visalaje
7,3
169
154
-15
5.
Staré Hamry, Grúň
8,1
72
363
-291
6.
Bílá
7,9
317
0
317
7.
Bumbálka
13,9
273
509
-241
8.
Světlá
8,2
407
64
343
9.
Kasárne
12,4
288
383
-95
10.
Kohútka
8,4
120
471
-351
11.
Huslenky
13,4
492
338
293
12.
Pulčín
10,3
226
363
-137
13.
Študlov
11,4
237
413
-176
14.
Návojná
11,6
227
262
-35
15.
Popov
11,3
212
191
21
16.
Rokytnice
9,5
131
200
-69
17.
Bojkovice
13,1
351
231
120
18.
Starý Hrozenkov
8,6
409
54
355
19.
Mikulčin vrch
12,7
200
358
-158
20.
Strání
11,8
154
273
-119
21.
Nová Lhota
9,8
50
237
-187
22.
Velká n. Veličkou
10,6
207
194
13
23.
Lučina, koupaliště
13,8
162
273
-111
24.
Sudoměřice
15,8
32
52
-20
25.
Hodonín
12,5
12
5
7
26.
Moravská Nová Ves
12,6
12
23
-11
27.
Lanžhot
9,2
14
18
-4
28.
Břeclav
10,5
50
0
50
29.
Valtice
9,5
14
46
-32
30.
Hlohovec
11,8
165
71
94
průměr
10,91
196,17
202,67
-3,03
celkem
327,3
 
 
 

Pravidla závodu

Start, cíl, předávky, trasa

 1. Místo startu, cíle a předávek závodu je určeno pořadatelem.
 2. Čas startu jednotlivých týmu je určen pořadatelem
 3. Trať závodu se skládá ze třiceti etap.
 4. Předávka probíhá formou předání štafetového pásku dobíhajícím běžcem běžci následující etapy
 5. Po předávce je dobíhající běžec povinnen umožnit sejmutí kódu svého startovního čísla organizátorem předávky a je povinnen ověřit zapsání času do výsledkového formuláře
 6. Štafetový pásek se v cíli navrací pořadateli
 7. Pořadí běžců je pevně dané, za nahlášení pořadí běžců odpovídá kapitán týmu
 8. Běžec nesmí běžet dvě po sobě následující etapy
 9. Běžec musí absolvovat minimálně jednu etapu z etap z rotace 1 – 10, 11 – 20 a 21 – 30 
  (NEmusí se střídat pravidelně po deseti etapách; možné je běžet např. etapy 3, 15, 22).
 10. Pokud běžec ztratí orientaci a seběhne mimo trať závodu, je pro platné absolvování etapy povinnen se na trat vrátit v místě, kde ji opustil.
 11. Pokud je běžec ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů nucen odstoupit ze závodu, nahradí ho jiný běžec. Pravidlo č. 8 a 9 musí zůstat zachováno. Pořadí nahlášených běžců v následujících etapách se nemění.
 12. Pokud se běžec, který nedokončil některou etapu, bude chtít vrátit do závodu na svůj další úsek, bude týmu za etapu v které byl nahrazen, počítán penalizační čas určený pro danou etapu předem pořadatelem (cca předpokládaný čas nejpomalejšího účastníka etapy)
 13. Pokud běžec nedokončí etapu, může tým přesto pokračovat v závodě. Za takovou etapu bude týmu počítán penalizační čas určený pro danou etapu předem pořadatelem (cca předpokládaný čas nejpomalejšího účastníka etapy). Běžec následující etapy může v takovém případě odstartovat po dohodě s pořadateli na předávce kdykoli. Bežec, který etapu nedokončil se může do závodu vrátit. Tímto je myšlena například situace, kdy důvodem nedokončení etapy není přetrvávající zdravotní problém běžce, ale jiný důvod, který návrat umožní.
 14. Odstoupení běžce je kapitán týmu povinnen neprodleně oznámit organizátorovi závodu na mail info@horybory.cz
 15. Všichni běžci jsou povinni dodržovat Zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb..
 16. Každá předávka má pevný čas, kdy může být uzavřena. Tým, který nestihne proběhnout předávkou do stanoveného času, může být ze závodu vyřazen a může pokračovat pouze bez podpory pořadatele a organizátorů (tato situace v ročnících 2019 - 2022 nenastala, vždy se snažíme umožnit pokračování i týmům, které z jakýhkoliv důvodů nabraly zpoždění).

Doprovodná auta

 1. Na místě předávek je dovoleno parkovat maximálně dvěma automobilům jednoho týmu, a to pouze na předávce, kde je k tomu logistický důvod.
 2. Automobily smějí parkovat na místě předávek ne dříve než 20 minut před předpokládaným doběhem běžce a předávce ji do 10 minut opustit.
 3. Automobil musí být označen logem (samolepkou) Hory Bory.
 4. Automobily smějí v místě předávek pakrovat pouze na místech k tomu určených pořadatelem nebo na místech kde není parkování zakázáno dopravním značením.

Noční etapy

 1. Každý běžec na trati je povinen mít na sobě v čase mezi 18.00 a 6.30 hod povinnou noční výbavu.
 2. Povinnou noční výbavou se rozumí: reflexní vesta nebo reflexní šle, čelovka na přední svícení, červená blikačka na zadní straně těla.
 3. Starovní číslo musí být viditelně umístěné i přes povinnou noční výbavu

Ostatní

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo pozastavit běžce na předávce na dobu nezbytně nutnou k přípravě tratě nebo zabezpečení chodu závodu. Čas zdržení bude pořadatelem z výsledného času odečten.
 2. Běžci mohou být doprovázení cyklistou, který jede za běžcem. Slabozrací mohou být doprovázení i běžcem – vodičem.
 3. Účastníci závodu mohou používat běžecké hole, trekingové hole nebo čagan.
 4. Zdržení na trase způsobená semafory, vlakovými přejezdy nebo pohybem cizích osob nebudou ve výsledném času zohledněna.
 5. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům ani jimi způsobené.
 6. Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na zdraví a majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí na závodu nebo jeho sledováním.
 7. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvidatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech běžců (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom a jiné  mimořádné události vzniklé nezávosle na vůli pořadatele).
 8. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel či termínu. V takovém případě budou kapitáni týmů o změnách informováni.
 9. Přihlášením do závodu souhlasí běžci s jeho pravidly a zavazují se pravidla a pokyny dodržovat.
 10. Startovné je konečné a po zaplacení nevratné.
rules

Mapa závodu

Propozice 2024

 • calendar termín závodu: 7. 9. – 8. 9. 2024
 • rocket start: Dolní Lomná
 • calendar cíl: Mikulov
 • běžecký štafetový závod na 330 km
 • 30 etap
 • tým šesti až deseti běžců
 • předávky na pevně stanovených místech
 • Kategorie A - Smíšený nebo čistě mužský tým 6 - 10 běžců
 • Kategorie Z - Ženský tým v počtu 6 - 10 bežkyň
 
 

Harmonogram předzávodní 2024

Trasa závodu ročník 2023, bude vycházet z trasy ročníku 2023,
změny budou postupně oznamovány a konečná trasa bude známá nejpozději 18. 8. 2024.

Poslední den registrace týmů

Termín: do 18. 8. 2024

 

Zveřejnění detailní trasy závodu a gpx. souborů 

Termín: do 18. 8. 2024

Přiřazení účastníků k etapám kapitánem týmu:

Termín: do 28. 8. 2024

 

Harmonogram závodu 2024

Prezentace týmů

Pátek 6. 9. 2024 18:00 - 22:00, na startu závodu - autokemp U viaduktu, Dolní Lomná 162
Sobota 7. 9. 2024 6:00 - 10:00, na startu závodu - autokemp U viaduktu, Dolní Lomná 162

Při prezentaci k závodu tým zastupuje kapitán nebo jeho zástupce. Přítomnost ostatních členů není nezbytná.
K prezentaci a převzetí startovních balíčků se dostavte nejpozději 30 minut před startem vašeho týmu.

Start závodu

Sobota 7. 9. 2024 6:00 - 12:00  autokemp U viaduktu, Dolní Lomná

Přesný čas startu obdrží kapitáni nejpozději týden před startem závodu.

Vyhlášení výsledků

Neděle 8. 9. 2024 cca 15:30 - 17:00 

 

Ukončení závodu

Blízské okolí města Mikulov
Neděle 8.9. 2024 cca 19:30 hodin

Doporučená výkonnost účastníků

Doporučená minimální výkonnost běžce je 10 km po rovině pod 1 hodinu 5 minut (tempo 6:30 min/km).

Doporučená minimální průměrná výkonnost týmu je 10 km po rovině pod 1 hodinu 2 minuty (tempo 6:12 min/km)

Odpočinek během závodu

• Slavičín-sportovní hala vedle městského úřadu (otevřeno v sobotu 18:00 – ne 08:00) 5km od startu etapy 16_Rokytnice

• Start etapy 21 - Nová Lhota, společenský sál v místě předávky (otevřeno sobota 22:00 - ne 7:00)

• Start etapy 22 - Velká nad Veličkou, sportovní hala v místě předávky (otevřeno sobota 23:59 - ne 7:00).

• Start etapy 26 - Moravská Nová Ves, nekrytá travnatá plocha v místě předávky.

 

Sprcha

• Slavičín-sportovní hala vedle městského úřadu (otevřeno so 18:00 – ne 08:00) 5km od startu etapy 16_Rokytnice

• Start etapy 21 - Nová Lhota, společenský sál v místě předávky.

• Start etapy 22 - Velká nad Veličkou, sportovní hala v místě předávky (otevřeno sobota 23:59 - ne 7:00).

• Start etapy 26 - Moravská Nová Ves, 50m od předávky (otevřeno ne 7:00 - ne 13:00)

 

Povinná výbava

Povinná výbava každého běžce na trati po celou dobu závodu

 1. nabitý a funkční mobilní telefon
 2. viditelně umístěné startovní číslo
 3. Rozšířená povinná výbava každého běžce na trati v čase mezi 18:00 a 6:30 hod

 4. čelovka
 5. červené výstražné světlo na zadí části těla
 6. reflexní vesta nebo šle

Bez povinné výbavy nebude běžec vpuštěn na trať. Pokud tak učinní úmyslně, hrozí diskvalifikace týmu.

country

Penalizace

Každá etapa trati má přidělený svůj penalizační čas odpovídající délce a náročnosti etapy. (cca 90min/10km etapu). Tým obdrží penalizaci připočítáním penalizačního času na dotčeném úseku, pokud:

 • běžci neběží v předem daném, pravidly určeném pořadí členů v týmu
 • běžec nedodrží určenou trať závodu (penalizace dle posouzení organizátora)
 • běžec poběží bez funkčního mobilního telefonu
 • běžec ztratí štafetový kolík
 • běžec nedokončí etapu
 • předání štafetového kolíku proběhne mimo organizátorem určený prostor
 • se člen/členové týmu v čase a místě závodu nedrží pokynů pořadatele
 • se týmová auta zdržují na předávce déle než je povoleno nebo nedodrží pravidla parkování na předávce
 • budou porušena jiná pravidla závodu

Diskvalifikace

Tým bude diskvalifikován, pokud:

 • se běžec bude pohybovat na trati v čase předepsaném pravidly bez povinné noční výbavy
 • tým neproběhne předávkou v čase před oficiálním uzavřením předávky (nikdy se nestalo, vše lze domluvit)
 • budou hrubým způsobem porušena jiná pravidla závodu (dle posouzení organizátora)
Při diskvalifikaci ze závodu nemá tým nárok na vrácení startovného.
up
penalties